#1 Giải pháp Tăng trưởng Sales, Marketing và chăm sóc khách hàng

Phần mềm thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng mối quan hệ sâu sắc với khách hàng, nhân viên làm việc hiệu quả và gắn kết hơn.

Đăng ký Xem Demo

Generic placeholder image

Chăm sóc khách hàng toàn diện Quản lý quan hệ khách hàng trở nên đơn giản

Tính năng chính: Danh bạ khách hàng, Công việc, Lịch hẹn, Giao dịch

Xem thêm

Chăm sóc khách hàng

Phần mềm MarketingGiúp nhiều người quan tâm đến doanh nghiệp và khách hàng hài lòng hơn.

Tính năng tiêu biểu: Danh sách khách hàng tiềm năng, Marketing tự động, và phân tích.

Xem thêm

Phần mềm marketing

Tăng trưởng Bán hàng Làm việc hiệu quả, chốt hợp đồng, tự động quy trình bán hàng.

Tính năng tiêu biểu: Email mẫu, Quản lý các tài liệu và tự động hoá email

Xem thêm

Phần mềm quản lý bán hàng

Khách hàng tiêu biểu

Etron Smarthome
Binh Garden
Meraki house
ATI
Iviettech
Iviettech
Iviettech
Iviettech

Mạnh mẽ một mình. Tốt hơn khi kết hợp cùng nhau.

SalesFlow.vn tổng hợp phần mềm Marketing, Sales và chăm sóc khách hàng với CRM hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký

Tăng trưởng với SalesFlow

Tăng hiệu suất làm việc, Giảm lãng phí thời gian, Khách hàng hài lòng.

Yêu cầu dùng thử Mua ngay